Kĩ thuật trồng lan Long tu

Vì là một loại cây sống kí sinh trên những thân cây cao nên lan long tu thích tiếp xúc với ánh sáng đặc biệt là ánh sáng buổi sáng sớm,ánh sáng tốt nhất để loài hoa nay ra hoa tốt là khoảng 10h/ngày.

Nhiệt độ và ánh sáng

Vì là một loại cây sống kí sinh trên những thân cây cao nên lan long tu thích tiếp xúc với ánh sáng đặc biệt là ánh sáng buổi sáng sớm,ánh sáng tốt nhất để loài hoa nay ra hoa tốt là khoảng 10h/ngày.

Nhiệt độ thích hợp để cây phát triển tốt là 20độC

Đô ẩm

Thích hợp trong khoảng 50-80%.Lan long tu cần thoáng gió và không ưa thay chậu,cho nên trồng trên khóm cây dương xỉ hay vỏ cây đều thích hợp.

Bón phân

Bón phân 20-20-20 hoặc 15-15-15 với nồng độ loãng và bón hàng tuần.

Tưới nước

Khi cây non mọc mạnh thì tưới nước cho cây thật đẫm.
Khi tưới nước cần phải đợi cho khô rễ rồi mới tưới.
Vào tháng 10,cây bắt đầu rụng lá thì ngưng hẳn việc bón phân và chỉ tưới sơ qua hoặc phun sương cho thân cây khỏi bị teo lại.