Tag: đất để trồng hoa Lan

Tổng hợp các loại đất để trồng hoa Lan

Với những loài sống bám trên cây gỗ thì nên lưu ý: Đất trồng tuyệt đối không có đất mà chỉ sử dụng than và xơ dừa và tùy theo rễ của chúng mà cấu tạo giá thể: Nếu rễ