Tag: Dinh dưỡng cho lan

Dinh dưỡng và phân bón cho phong lan

Có nhiều chất kích thích tố tạo rễ khác nhau, tuy nhiên nhưng có hai loại chính là thiên nhiên (axit indolaxetic)  và nhân tạo (naptalenaxetic, axit indolbutiric và 2,4 diclorophenoxiatic axit. Các chất kích thích tố tạo rễ thường