Tag: Lan Dendrobibum

Hoa Phong Lan Dendrobibum Đẹp Nở Lâu

Dendrobium rất đa dạng về hình dạng lẫn màu sắc hoa. Do vậy, để phân biệt các giống loài, nước ta dựa vào những đặc điểm của cây để phân biệt các giống loài khác nhau như lan Bạch câu