Tag: lan không ra hoa

Nguyên nhân khiến hoa lan không ra hoa

Mỗi loại lan sẽ có những yêu cầu về điều kiện môi trường khác nhau để ra hoa.Có hoa lan ưa ẩm,có loại ưa bóng râm,cũng có loại ưa lạnh,ưa sáng.Nhiệt độ cho lan ra hoa cũng rất khác nhau,nếu

Những lí do khiến tại sao lan không ra hoa

Một trong những nguyên nhân xuất phát từ bản thân loài này là chúng chưa đủ lớn để ra hoa. Phong lan sẽ không ra hoa khi chúng chưa đến tuổi trưởng thành. Với giống lan hồ điệp thì phải