Tag: lan Thanh Tuyền

Hướng dẫn trồng lan Thanh Tuyền

Khi phát hiện ra loài lan này trong tự nhiên,chúng đều sống trên cây gỗ chết ngọn,không bị che nắng.Vậy nên khi mang lan Thanh tuyền về trồng,sau khi lan sống tốt thì tập dần cho lan thói quen với