Tag: phân bón cho lan

Loại phân nào phù hợp với hoa Lan?

NPK 30-10-10: Thời kì cây non, Lan cần nhiều đạm để phát triển mạnh, với tỉ lệ Đạm – Lân – Kali lần lượt là 30% – 10% – 10%, loại phân này cực kì thích hợp sử dụng để