Tag: phong lan Giả Hạc

Hướng dẫn cách chăm sóc hoa phong lan Giả Hạc

Lan Giả Hạc cần trồng  trong nhiệt độ từ 40-80°F hay 8-25°C. Tuy nhiên lan có thể chịu nóng tới 100°F hay 38°C và có thể chịu lạnh tới 38°F hay 3.3°C. Ngoài ra nếu vào mùa đông không lạnh