Tag: phong Lan Tiểu Hoàng

Hoa phong Lan Tiểu Hoàng Đỏ

Vào tháng 4 cây bắt đầu mang hoa. Cây khỏe mạnh sẽ cho hoa thành từng bụi rất đẹp. Những cánh nhỏ nếu để riêng sẽ không có gì đặc biệt, nhưng khi nhập thành từng chùm lớn, Tiểu Hoàng